Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kassán

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja nemzeti ünnepi fogadást adott március 17-én este a Művészetek Házában, Kassán.

Ünnepi köszöntőjét a főkonzul azzal kezdte, hogy a magyarság egyik legnagyobb nemzeti ünnepe, március 15-e kapcsán a leggyakrabban emlegetett fogalmak: a hazaszeretet, bátorság, áldozatkészség, önfeláldozás, szabadság iránti elkötelezettség – vagyis azok a tulajdonságok, amik 1848-49 hőseit jellemezték. 169 évvel ezelőtt ezek a tulajdonságok társadalmi, vallási, vagyoni és sok esetben nyelvi, nemzetiségi különbségektől függetlenül is összekötötték, és a szabadság ügye melletti közös kiállásra késztették az akkori Magyarország lakóinak nagy többségét.  Ezzel az összefogással megmutatták miként lehet olyan erőt felmutatni a korabeli Európa egyik vezető hatalmával szemben, amit az maga erejéből nem is volt képes legyőzni.

Haraszti Attila főkonzul a történelmi tapasztalatok levonásán túl közös felelőségünkként jelölte meg, hogy ezt a nagyszerű örökséget fenntartsuk ma is, abban a korban is, amikor az egyéni boldogulás fontossága dominál. „A szabadságharc során életüket áldozó hősök, a megtorlások során kivégzettek, így a 13 aradi vértanú példája minket is kötelez. Ma az egyén szabadsága a korábbi évszázadokhoz képest sokkal szélesebb körű, sokkal nagyobb mértékben biztosított. Mégis változatlanul igaz, hogy a szabadság eszméje csak akkor tud igazán kiteljesedni, ha mindenki egyenlő módon részesülhet belőle, ha nem helyezzük egyéni érdekeinket a közösség érdeke elé.“ – mondotta egyebek mellett a főkonzul.

A magyar nemzeti ünnep alkalmából a kassai konzuli kerületből három egyénnek magas állami kitüntetést adtak át.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Homolya Éva, a kassai Csengettyű Gyermekkórus, valamint a kassai Márai Sándor Magyar tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Leánykarának alapítója részére a kassai magyar közösség identitásának megőrzése mellett a kóruséneklés Kárpát-medencei iskolákban történő népszerűsítését is odaadóan szolgáló, sikeres kórusvezetői munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
A kitüntetést Haraszti Attila főkonzul adta át.

Homolya Éva 1942. május 24-én született Balassagyarmaton.
Az alap- és középiskolát Bussán és Rozsnyón végezte, majd ezután Bodrogszerdahelyen ésIpolyvarbón tanított. Felsőfokú tanulmányait a Nyitrai Egyetem Pedagógiai Karán, orosz nyelv és ének-zene szakon folytatta, melyet 1965-ben kitüntetéssel fejezett be. 1962-63 között Györkén tanított, ezután a kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolában kezdett tanítani, ahol 2002-ig, nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett. 1968-ban megalapította a Csengettyű Gyermekkart, majd 1971-ben a Kicsinyek Kórusát az alsó tagozatos tanulók számára azzal a céllal, hogy biztosítsa a későbbi Csengettyű utánpótlását. 1971-ben a Csengettyűvel először vett részt a Csengő Énekszó országos seregszemlén, Érsekújváron. A háromévente megrendezésre kerülő versenynek a kórus ezt követően rendszeres és sikeres résztvevője volt. 1980 és 1998 között a Csengettyű minden alkalommal arany sávot szerzett a zsűri dicséretével. Rendszeresen részt vett a „Mládež spieva” országos versenyen is Privigyén és Zsolnán. A Csengettyű a szlovák gyermekkarok között is sikeres volt, több alkalommal ezüst, illetve arany sávokba sorolták. Repertoárjában kortárs szlovák és magyar szerzők művei szerepeltek, akikkel szoros kapcsolatot ápolt az énekkar.

Homolya Éva 1989-ben megalapította a kassai Márai Sándor Gimnázium Leánykarát. Ez az énekkar, a Csengettyűhöz hasonlóan, rendszeresen részt vett és részt vesz a Mládež spieva versenyen, ahol arany, ezüst és bronz sávokkal jutalmazták.

A Csengettyű az évek során számos nemzetközi fesztiválon lépett fel, Magyarországon Debrecenben, Pécsett, Komlón, Sátoraljaújhelyen, Hévízen, valamint Romániában Zilahon és Csíkszeredában. 1995-ben a kórus a németországi Cottbusban vendégszerepelt, 2001-ben II. Rákóczi Ferenc Emlékünnepségén, Budapesten, majd Prágában, a Svítáni énekkar vendégeként lépett fel, 1974-2008 között pedig rendszeresen került sor vendégfellépésekre a pécsi Leőwey Klára Gimnázium leány- és vegyeskaránál.

A Csengettyű ezen kívül minden éven fellép a Csermely kórus által rendezett újévi hangversenyen, valamint a Kassa városa által rendezett koncerteken. Kitartó munkájának és eredményeinek köszönhetően Homolya Éva neve sokak számára egybecseng a kassai magyar kórusénekléssel.

2.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Martin Drobňák, a homonnai Beskydy Hadtörténeti Klub társalapítója és elnöke részére, az Északkelet-Szlovákiában található első világháborús katonatemetők felkutatása és helyreállítása terén, illetve a program keretében létrejövő magyar-szlovák szakmai együttműködés előmozdítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
A kitüntetést Haraszti Attila főkonzul adta át.

Martin Drobňák 1985. november 11-én született Homonnán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában folytatta, majd 2010-ben szerzett egyetemi diplomát az Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán.
2004-ben társalapítója volt és elnöke lett a homonnai székhelyű Beskydy Hadtörténeti Klub Polgári Társulásnak. A szervezet az első világháború eseményeit kutatja Északkelet-Szlovákiában, valamint a nagy háborúból fennmaradt katonai temetők történelmének és aktuális állapotának a feltérképezését, folyamatos rendbehozatalát végzi.

2008 óta a Beskydy Hadtörténeti Klub elnökeként a katonai temetők és háborús, történelmi emlékművek felújítását végző önkéntesek munkáját koordinálja. Munkájának köszönhetően a Bártfai-,Homonnai-, Mezőlaborci, Szinnai-, Sztropkói-, és Felsővízközi járásban található katonatemetők tucatjai újultak meg, s kerültek újra méltó állapotba. Martin Drobňák négy szakmai monográfia szerzője, ezen kívül több tanulmánykötet, illetve tájékoztató brosúra összeállításában működött közre. Számos konferenciát szervezett, valamint több szakmai kiállítás és a témához kötődő rádiós és televíziós adás előkészítésében vett részt. A Beskydy Hadtörténeti Klub működése óta kifejtett tevékenysége során számos szlovákiai és külföldi szakemberrel, szervezettel működött együtt, többek között a helyi önkormányzatokkal, a pozsonyi Hadtörténeti Intézettel, a Homonnai Vihorlát Múzeummal. A Beskydy Hadtörténeti Klub megalakulása óta fontosnak tartja, hogy a környező országokban, így a Magyarországon működő partnerszervezetekkel is szoros együttműködést alakítson ki és tartson fenn. A szervezet külföldi partnerei között szerepel az Osztrák Fekete Kereszt, a csehországi Signum Belli 1914, vagy a lengyelországi Crux Galiciae. Magyarországról a székesfehérvári Krajczáros Alapítvánnyal elsősorban az önkéntes munka terén, míg a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvánnyal pedig a szakmai kutatások terén folytatnak több éve konstruktív, eredményes szakmai együttműködést, melynek keretében kutatási eredményeik kölcsönös megosztásával támogatják egymást.

Martin Drobňák a visegrádi négyek országai önkénteseinek részvételével évente szervez a katonai temetők helyreállításán munkálkodó nemzetközi önkéntes munkacsoportokat. 2010-2011- ben a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott „Az első világháború katonai temetői – a közép-európai örökség elfeledett helyszínei” című projekt koordinátora volt. 2010 óta a Karpaty 1914/1915 rendezvény főszervezője, amely figyelemfelkeltő módon eleveníti fel az első világháború történetét, eseményeit, s amelynek utóbbi évfolyamait több ezer szlovákiai és külföldi érdeklődő látogatja.

3.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Badin Ádám, a Rozsnyói Meseszínház alapítója, művészeti vezetője, a Kassai Bábszínház rendezője, a Palóc Mesemondó Mozgalom alapítója, a Rozsnyói Evangélikus Egyházközség volt presbitere részére, a határon túli magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését többek között a felvidéki magyar népmesekincs továbbadásával szolgáló értékőrző tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

/Mivel Badin Ádám egy külföldi útról csak hétfőre tud Kassára érni, a kitüntetést ő a főkonzulátuson ekkor veszi át./

 Badin Ádám 1965. április 10-én született Rozsnyón. Alapiskolás kora óta a színpad és a színház az életének része. Szavalóversenyeken, bábjátszásban jeleskedett a legtöbbet, tudását a Rozsnyói Fábry Zoltán Ifjúsági Klub tagjaként is kamatoztatta. Később tevékenységét Prágában folytatta az Ady Endre Diákkörben, melynek 1988-ban elnöke lett. 1992-ben diplomázott a prágai Károly Egyetemen. 1993-tól a Kecskeméti Ciróka Bábszínház ügyvezető igazgatója, majd 1997-ben Rozsnyón Meseszínházat alakít. 2003-tól a Kassai Bábszínház rendezője, előadásaival jelentős sikereket ért el. 2003-ban beindítja a Palóc Mesemondó Mozgalmat. Mesemondó versenyek, táborok főszervezője és szakmai védnöke. A Csemadok szervezésében rendezett  „Dunamenti Tavasz“ a bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléjén, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen és az Ipolyi Arnold Mesemondó Versenyen állandó zsűritag.

Badin Ádám sokoldalú személyiség, igazi közösségi ember. A palóc kultúra terjesztéséhez kapcsolódó tevékenysége mellett, több évig a Rozsnyói Evangélikus Egyházközség presbitereként tevékenykedett.

Az általa alapított rozsnyói Meseszínház feladatának tekinti a felvidéki magyar népmesekincs és a hozzá kötődő tárgyi és zenei gyűjtés színházi formába való átlényegítését. A színház rendszeresen játszik Szlovákia és Erdély magyarlakta vidékein, Magyarországon, valamint Csehországban, de bemutatkozott már Finnországban, Romániában és Németországban. Továbbá rendszeres résztvevője a magyar és nemzetközi fesztiváloknak, ezzel is hozzájárulva a palóc mesemondás népszerűsítéséhez, a palóc kultúra terjesztéséhez.

2014-ben két rangos fesztiválon képviselte Szlovákiát. Székelyföldön, majd Kecskeméten, ahol korábban még nem lépett fel határon túli magyar társulat. 2015-ben jótékonysági Meseszínházi előadásokat tartott erdélyi árvaházakban. 2016-ban az általa vezetett Meseszínházat a németországi Ambassador Club Tolerancia-díjjal tüntették ki.

A Meseszínház ezen túlmenőn fontos szerepet vállal a népmesék gyűjtésében, ill. a létező gyűjtések rendszerezésében, fiatal mesemondók kinevelésében, valamint báb- és mesemondótáborok szervezésében. A Rozsnyói Meseszínház és Badin Ádám 2012-ben Magyar Művészetért díjban részesült.

Szaszák Gy.