Veronika Remišová, a Szlovák Köztársaság alelnöke – aki egyben a kormány beruházási- régiófejlesztési és informatizációs minisztere is – fontosnak tartotta, hogy az európai uniós pályázatok révén lehívható szakszerű beadványok megfogalmazására szükségessé vált Kassán és Eperjesen is létrehozni olyan regionális tanácsadói központot, ami segíteni fogja hatékonyabbá tenni ezt a munkát.  Amint azt megjegyezte például a Kassai kerület számára meghatározott 88 millió eurónyi támogatásnak is csak a 36 százalékát hívták le az itteniek, és Kassa esetében is a megpályázható 61 millió eurónyi támogatási összegnek csak a 25 százalékát.
Remišová fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok prioiritásként kezeljék a projektek időben és hibátlan elkészítését, ami alapfeltétele a sikeres pályázatoknak. Megjegyezte, hogy Kassa például a hiányosan benyújtott tender miatt nem kapta meg azt a támogatást, amit a villamosok felújítására akartak szánni.
A minisztérium Kassán a Szepsi út 10/B szám alatt megnyitott regionális tanácsadó központba várja a hozzájuk forduló ügyfeleket.

/sz/