A vasútállomáson naponta több ezer ember fordul meg. Arra, hogyan nézett ki régen, már csak kevesen emlékeznek. Viszont szerencsére léteznek archívumok és régi fényképeket gyűjtő emberek.

A Hernád és annak Malom ága között a 19. században még a Nagyrét terült el, melynek nagy részét lápok és árkok borították. Ezeket később fokozatosan lecsapolták és parkká alakították át – ez lett a Széchényi-liget (a mai Városi Park).

1867-ben I. Ferenc József császár és felesége, Sissi érkezése előtt a város összes rétjét átalakították, utakat és egy svájci stílusú pavilont is építettek. Nyilvánvaló volt, hogy városi rétek kultiválása ahhoz vezet, hogy nyilvános kert épüljön rajtuk. A kert fejlődésébe erősen beavatkozott és az egész folyamatot felgyorsította a vasút. Az építéshez maga a város is hozzájárult, amikor is 1859-ben a réteket a Tiszavidéki vasúttársaságnak adományozta. Ezzel a tettével segítette a vasút megépítését, amely Kassát magyarországi városokkal kötötte össze. 1859 és 1860 között a Tiszavidéki vasúttársaság kiépítette a Kassát Miskolccal összekötő vonalat.

Az első vonat 1860 júliusában érkezett Kassára, igaz, csak a próbajárat formájában. A vonatok rendszeresen augusztusban kezdtek el járni. Ekkor építették fel az első állomást is, amit ma már csak korabeli rajzokon és képeken láthatunk.

A vasút az építési munkálatok során viszont szétszakította az útvonalakat és megakadályozta, hogy az új negyedek és házak építése egészen a Hernádig húzódjon. Emellett még olyan zavaró tényezőket is magával hozott, amelyekkel nem egy európai városnak kellett harcolnia. A vasút és az állomás mellé speciális vasúti építmények széles skálája is került, mint sorompók, raktárak és váltók.

1886-ban az állomás mellé megépítették a postát is majd 1891-ben a központi állomási épület felújítására is sor került. A régi csarnokot francia neoreneszánsz stílusban épült új váltotta fel a budapesti építész, Hubert József tervezésével. Az épület egészen 1974-ig állt az utazók szolgálatára, amikor is az új állomás megépítését követve lebontották.

A Széchenyi-liget

A vasút a Nagyrét nyilvános kertté alakulását is befejezte. A park fő sétánya és Malomárok felett átívelő új híd közelebb hozta a várost a vasúthoz és egy keresztező szöget hozott létre a mai Malom és Erzsébet utcával. A park összeköttetésként szolgált a város és a vasút között. Körülötte már a kezdetektől fogva út terült el a lovasok és a fogatok részére. A legnagyobb forgalom a sétányon összpontosult, amely mellett egy kioszk is épült (később étteremmé és kávézóvá építették át). Ezen kívül a parkban voltak csónakázásra is alkalmas tavak, korcsolyázó pavilon és teniszpályák. Az idő előre haladtával sajnos területét fokozatosan csökkentették teret adva az egyre növekvő városnak.