Kassa magyar sajtótörténete a 15. század közepén kezdődik. Az első kassai újságírónak joggal tekinthetjük Tinódi Lantos Sebestyént, aki 1548-ban kapott polgárjogot Kassán. Élete nyugodtabb időszakát élte itt. A város több eseményét örökítette meg lantos kíséretű, krónikás verseiben. A Kovács utcai házában rendezte sajtó alá verseskötetét, melyet hangjegyekkel ellátva 1553-ban Cronica címen Kolozsváron adtak ki. További jeles dátum 1705, amikor II. Rákóczi Ferenc elindítja Kassán az első magyarországi újságot, a latin nyelven írt Mercuris veridicus ex Hungaria /Igazmondó Mercurius Magyarországból/ című lapot, ami négy és fél évig élt. Kassához kötődik az első magyar irodalmi lap, a Magyar Múseum kiadása, melyet a nagy triász: Kazinczy Ferenc, Batsányi János és Baróti Szabó Dávid hívott életre 1788-ban és Landerer híres nyomdájában készítették. A folyóirat életét a „magyar betegség“ rövidítette meg, ugyanis Kazinczy megharagudott Batsányira, és 1790-ben Széphalmy Vince jegyzésében – aki természetesen Kazinczy volt – megindította az Orpheuszt, ami nem lett hosszú életű, mint ahogy a Felső-Magyarországi Minerva sem, mely Dulházy Mihály szerkesztésében 1825-ben jelent meg a kassai Ellinger-nyomdában. Politikai jelentőséggel is bír, hogy elsőként ez a lap fogalmazta meg és vállalta fel a felvidéki szellemiséget. 1833-ban Csernyecky és Kovasóczy egy további új lapot jelentetett meg, egy hosszú névvel: Szemlélő a tudományok, literatúra, művészet, divat és társasélet köréből, ami egy fél évet élt.

Korabeli apróhírdetések (Felvidéki Újság 1939):

Az 1840-es évek úttörő vállalkozásának tekinthető, hogy gróf Csáky Tivadar Werfer Károllyal együtt megalakította Kassán Magyarország első színházi újságját, a Nemzeti Játékszíni Tudósítást.  /Ennek a lapnak lett szellemi utódja az 1910-ben indított Kassai Színházi Újság./ A szabadságharc éve három folyóiratot talált Kassán. Ezek az: Ábrázolat, Folyóirat, Képes Újság. Ezt követően szinte évről évre jelentek meg új lapok: Felvidék/1865/, Felsőmagyarországi Közlöny /1866-1868/, Iskola /1871/, Haladás/1871/, Abaúj-Kassai Közlöny /1872/, Kassa és Vidéke /1875/, Kassai szemle /1885/, Felsőmagyarország /1894/, A kilencvenes évek elején Minerva címen egy irodalmi lap és a Jogi Közlöny jelent meg. 1895-ben indították a szabadelvű politikai napilapot, a Kassai Hírlapot. Ezt további napilapok követték: Kassai Estilap, Felvidéki Ujság, Kassai Napló – Szepesi Miksa főszerkesztővel, Dzurányi László felelős szerkesztővel, a keresztény nemzeti irányt lépviselő Esti Újság Sziklay Ferenc főszerkesztésével. A Kassai Ujság 1920-ban már 82. évfolyamát jegyezte Köves Illés főszerkesztővel, Szeley József felelős kiadóval. A Szabadság című lapot pedig Kendy Zoltán jegyezte. A cseh megszállásig még további heti- és havi lapok jelentek meg Kassán: Abaúj-Torna és Gömöri Korcsmáros Értesítő, Kassai Közgazdasági Híradó, Műszaki Közlemények, Felvidéki Gazda, Városi Közlöny, Északkerületi Sportújság,Uránia, Kassai Katolikus Egyházi Tudósító, Idegenforgalom, Az Ipar – ami később Közérdek címen jelent meg, továbbá a Kassai Közgazdasági Híradó, Színházi Ujság, Kassai Híradó – ez hétfő reggeli lap, Kassai Munkás, Keresztény Munkás, a Nép és a Sport.
Az I. világháború végére már csak négy kicsiny, négyoldalas napilap kiadására futotta Kassán. A Kassai Napló, Kassai Ujság, Kassai Hírlap, Felvidéki Ujság jelent meg. A közel száz éves Kassai Ujságot 1938-ban szüntették be az illetéles hatóságok, és valójában helyette hozták létre 1938. december 24-én az ország legnagyobb vidéki politikai napilapját, a Felvidéki Ujságot, melynek Bárczay János országgyűlési képviselő lett a felelős szerkesztője. 1939 januárjától kezdve Kassán jelent meg a Felvidék című politikai hetilap, melynek szerkesztősége Szikszóról költözött e patinás Hernád-parti városba. Az utóbb említett valamennyi lap 1945-ben, a második világháború végén megszűnt. Magyar napilap ezt követően Kassán többé már nem jelent meg. 1960-ban a Zora című szlovák járási lapnak jelent meg mutációban egy magyar oldala. 1990-94 között Keleti Napló címen Gál Sándor szerkesztésében egy irodalmi lapot adtak ki Kassán. A Hernád Lap-és Könyvkiadó Kft. 2003-tól kezdve Kassai Figyelő címen Havasi Péter főszerkesztésével jelentet meg egy független magyar folyóiratot. Az internetnek köszönhetően 2012 tól  a facebook-on jelenik meg először az Ami Kassa ,mely híreket és érdekességeket közöl a városrol, 2014 ben már saját webujságként működik.