György Szaszák gyszaszak@gmail.com

okt. 12., P 12:46 (3 napja)

Történelmi jelentőséggel bíró esemény szíhelye volt az Eperjesi Egyetem. A Szlovák Rektori Konferencia és a Magyar Rektori Konferencia itt rendezte meg az első Szlovák – Magyar Rektori Fórumot. A két ország felsőoktatási intézményeinek rektorai a nagy multú Eperjesi Kollégium dísztermében azért találkoztak, hogy a kor kihívásainak megfelelően keressék az együttműködések új lehetőségeit.

A találkozóról portálunknak Marek Šmíd professzor, a Szlovák Rektori Konferencia elnöke ezt nyilatkozta: „Különbség van aközött, ha egy multilateriális fórumon ketten vagy hárman találkozunk, vagy ha egy rektori konferencián. A rektorok közül mindenki a saját egyetemére átvihet ötleteket, kérelmeket, gondolatokat arra vonatkozóan, hogy miként működjenek együtt.

A fórumon az is kiderült, hogy az egyetemek autonómiájának megtartását mindkét fél fontosnak tartja, mint ahogy az innovatív elemeket hordozó együttműködések forszírozását is, jóllehet a konkurenciaharcot sem lehet kizárni. Erre vonatkozó kérdésünkre Józsa János professzor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke így válaszolt:
„Ha itt most konkurenciát látnék, akkor én lelkileg erre azt mondanám: csináljuk jobban és előzzük meg nemes harcban ezt a konkurenciát. Egymást így kell ambícionálnunk. A felsőoktatási tér óriási! Megférünk egymás mellett. Különösen akkor, ha újszerű dologgal tudunk előjönni az együttműködésben, ezzel ugyanis felsőoktatási piacokat tudunk meghódítani.”

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az „agyelszívás“ jelent-e problémát az egyetemeken. Erre a kérdésünkre Józsa János professzor az alábbi választ adta:
„Sajnos cégek specializálódtak arra, hogy Magyarországon körözzenek és a legjobb középiskolákból elcsalják a legjobb hallgatókat Nyugat-Európába. Én ezt  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektoraként is megerősíthetem. Ezt a jobb egyetemek érzik meg leginkább, mert a  magas pontszámmal bekerülő hallgatóink  szeptemberben egyszercsak nem jelennek meg, és nem iratkoznak be, merthogy elvitték őket jőnevű – adott esetben tandijmentes nyugat-európai egyetemekre. Mindezek ellenére, illetve ezzel együtt a merítésünk még mindíg megfelelő!“

El kell mondanunk, hogy a kapcsolatépítés szempontjából az eperjesi fórumot valamennyi résztvevő hasznos kezdeményezésként üdvözölte.  A siker érdekében sokat tett a házigazda, az Eperjesi Egyetem rektora, Kónya Péter professzor, aki a találkozót így értékelte:
„Természetesen ez azért is nagyon fontos esemény, mert egyedülálló, első a történelemben. Én nagyon remélem, hogy nem az utolsó, hogy nyitója lesz egy új szakasznak, új korszaknak a szlovák-magyar akadémiai kapcsolatokban!”

A Szlovák Rektori Konferencia és a Magyar Rektori Konferencia Szlovákiában, az Eperjesi Egyetemen megtartott I. Szlovák Magyar Rektori Fórum alkalmából az alábbi állásfoglalást fogadta el, amit 2018. oktüber 11-én a Magyar Rektori Konferencia részéről prof. Dr. Józsa János elnök, a Szlovák Rektori Konferencia részéről prof.doc. JUDr. Marek Šmíd, PhD. elnök írt alá.
Felsőoktatási rendszereink küldetése nemzeteink mindenkori erkölcsi, szellemi és gazdasági fejlődésének megalapozása az újabb nemzedékek képzésével és nevelésével, célja a versenyképes tudás átadása, az egyén és a társadalom boldogulásának segítése, hozzájárulva mindezzel az emberiség egyetemes tudásának bővítéséhez.
Nemzeteink jövője nagymértékben függ a kulturális, társadalmi, tudományos és műszaki fejlődéstől. Ez a fejlődés a kultúra, a tudás és a kutatás központjaiban valósul meg, melynek kiemelkedő helyszínei a felsőoktatási intézmények.
Az ismeretek terjesztésén keresztül az egyetemeknek ma már a társadalom egészét kell szolgálniuk, és a társadalom kulturális, szociális és gazdasági jövője érdekében jelentős erőfeszítéseket kell tenniük az életpályát végigkísérő folyamatos továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás terén.
Ahhoz, hogy egyetemeink ezen küldetéseiket a XXI. században is teljesíteni tudják új együttműködésekre és a jelenlegi együttműködések erősítésére, valamint jelentős innovációkra is szükség van. Ezek az együttműködések meg kell hogy jelenjenek az állami és az egyetemeink kapcsolatában, valamint országaink egyetemei közötti kapcsolatrendszerben egyaránt. Az akár az egyetemeink szervezetein, akár az egyetemeink jogállásában megvalósított innovációk – amennyiben erősítik az egyetemi autonómiát – egyetemeink megújulásának és fejlődésének zálogai lehetnek. Rektori konferenciáink támogatják, hogy a közép-európai felsőoktatási rendszerek az eddigiekhez képest erőteljesebb együttműködéseket alakítsanak ki, szorgalmazzuk, hogy a magyar és a szlovák egyetemek kapcsolatrendszere tovább mélyüljön.
Ennek érdekében elhatározzuk, hogy rektori konferenciáink rendszeresen találkoznak platformot biztosítva közös célkitűzéseink megvalósításához.


/szaszák gy./

címzett: Gyuri