Európában a városok közül Kassa kapott elsőként címert. 650 évvel ezelőtt, 1369. május 7-én Nagy Lajos királyunk adományozta a városnak, mint jogi személynek. Ennek a címernek a leírása a következő: egy hosszúkás, alul csúcsban végződő, metszett pajzsnak felső aranysárga mezejében vízszintes irányban elhelyezett három liliom, az alsó mezőben négy fehér gólya. A király címeradományozási díszes oklevele a Kassai Városi Levéltár mindmáig egyik legjobban őrzött dokumentuma. Kassa jelentőségét bizonyítja, hogy a királyaink jutalomként az eredeti címert még három alkalommal: 1423-ban, 1453-ban és végül 1502-ben bővítették, amikor is elnyerte a jelenleg is használt végső formáját.

Kassa új városvezetése a címeradmányozás 650. évfordulóján egy képzőművészeti versenyt hirdetett meg: Rajzold meg városod címerét! címen, melybe a városban működő valamennyi alapiskola 8-12 éves tanulója bekapcsolódhat. Az alkotást egyénileg vagy csoportosan is elkészíthetik. A szakmai zsűri az eredetiség mellett a modern kivitelezési formát és az ötletességet is díjazni fogja. Az ünnepélyes eredményhirdetést május 7-én a Kassai Városnapok megnyitóján tartják. A három legjobb alkotást beküldő iskola mindegyike 300 euró pénzjutalomban is részesül. A diákok pályamunkáiból kiállítást is rendeznek. Amint azt Lucia Gurbalová főpolgármester-helyettes elmondta, ezzel a versennyel az a céljuk, hogy a logók világában a fiatalok figyelmét a címerek- vagyis a város gazdag történelmére is ráirányítsák, hogy alaposabban megismerjék azt.

Az iskolák, illetve a diákok április 24-ig a produkcia@cike.sk. címre küldhetik be rajzaikat-festményeiket.

/sz/