Szlovákiai magyar rendező, színházigazgató a Thália Színház alapítója

1958-ban Magyar Tanítóképzőt, majd 1963-ban Színművészeti Főiskolát végzett Pozsonyban. A bp.-i SzAk-n Nádasdy Kálmán növendékeként 1968-ban a rend.-i szakon szerzett diplomát. Főiskolásként Pozsonyban elindította az irodalmi színpadi mozgalmat. 1968-ban korszakváltást jelentett Komáromban diploma-rendezése, a Rómeó és Júlia. 1969-ben megalapította a kassai Thália Színpadot, amelynek rend.-je és műv. vez.-je lett. Igényességével határozott arculatot adott nemcsak a komáromi, de a kassai színháznak is. Az előadások tartalmi magvát és üzenetét a metafora eszközeivel erősítette, sajátosan expresszív látásmódját funkcionálisan alkalmazta úgy a képi kompozíciós megoldásokban, mint a világításban. 1978-ban Mo.-on telepedett le, 1978-tól 1981-ig a kecskeméti Katona József Színház főrend.-je, 1984-től a Népszínház rend.-je. 1990 tavaszán visszahívták a komáromi Magyar Területi Színház ig.-jának. Önállósította a kassai Thália Színházat, a komáromi társ. pedig a Jókai Színház nevet vette fel. F.R. Vörösmarty M.: Csongor és Tünde; Tamási Á.: Énekes madár; Musset: Lorenzaccio; Sütő A.: Káin és Ábel; Dosztojevszkij: A félkegyelmű; Örkény I.: Macskajáték, Tóték; Molière: A fösvény; Háy Gy.: Mohács; Różewicz: Fehér házasság; Madách I.: Az ember tragédiája.

ajánló: A kassai polgárok