A Kassáról Dél-Kelet irányban, a Tóparti lakótelepen áthaladó egy sávos, két menetirányú  főútvonal gépjármű terheltsége már napjainkban is gyakran erőteljesen fékezi a Szalánc irányába való közlekedést. Ezt a problémát nyilván a szóban forgó főútvonal kiszélesítésével, a forgalom egyirányúsításával lehet megoldani. Az erre vonatkozó tervek már el is készültek. Ennek a variációnak viszont áldozatul esik az a szép jegenye-fasor, ami ez idő tájt kétoldalról övezi ezt az utat. Noha a fák kivágása miatt a lakótelepen élők közül többen kifejezték a nemtetszésüket, a Kassai Járási Hivatal környezetvédelmi osztálya kiadta az engedélyt 381 fa kivágására. A kérvény eredetileg 402 fa kivágását tartalmazta. Ki kell emelni, hogy a kivágást megadó engedély a beruházót 774 új facsemete kiültetésére is kötelezi. Igaz viszont, hogy ebből a Tóparti lakótelepre csak 142 fát kell kiültetnie, a többiek nagyobb része a Kassai Kormányprogram Lakótelepen ereszthet majd gyökeret.

/sz./ fot.:j.č/