A múltismeretünk gazdagítását segítheti az a hiánypótló könyv, ami Magyarországon a Közjegyzői Akadémia Kiadó jóvoltából Dr. Grosschmid Géza emlékezete címen jelent meg és a Kassai Polgári Klub rendezésében a minap mutatták be a Márai-emlékházban. 

A helyszín kiválasztásának természetesen megvolt az oka, hiszen Kassán a Mészáros utca 35 szám alatt Grosschmid Géza ezt a házat vásárolta meg 1910-ben és építette át 1912-ben a saját ízléseinek és terveinek megfelelően – méghozzá úgy, hogy a gyermekei is kialakíthassák majd benne otthonukat. Ez utóbbi elképzelése viszont nem valósult meg, mert tudjuk, hogy fiai: Márai Sándor a világhírűvé vált magyar író előbb Németországban, majd Franciaországban, később Budapesten majd utána Olaszorságban végül pedig Amerikába került és San-Diegoban halt meg. Fivére Radványi Géza is Európa szellemi központjaiban vált világhírű filmrendezővé és Groschmid Gábor is külföldön lett jogász, Katalin a lánytestvérük pedig Budapestre ment férjhez.

Grosschmid Géza – az édesapa – jogi tanulmányai befejezése után a kassai jogakadémián a magánjog tanára lett és tagja volt a jogtudományi államvizsgáló bizottságnak is. Külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalatokat arra vonatkozón, hogy a kassai jogakadémiát miként lehetne egyetemmé átszervezni. Később Kassa szabad királyi város és Abaúj-Torna vármegye egyaránt tiszteletbeli főügyésznek választotta meg, majd az elő világháború kitörése előtt a Kassai Ügyvédi Kamara elnöke lett. A Csehszlovák államfordulat után fontos szerepet vállalt az Országos Keresztényszocialista Párt megalakításában és ettől kezdve aktívan bekapcsolódott a kassai városi és az országos politikába is. Harminc éven keresztül volt tagja Kassa város képviselőtestületének, majd 1925 és 1929 – es esztendőkben a Csehszlovák nemzetgyűlés szenátora lett Prágában. 1932-ben lemondott mandátumáról és váratlanul Miskolcra költözött, ahol 1933-ban királyi közjegyzőnek nevezte ki a magyar igazságügyi miniszter, de ezt a posztot nem sokáig töltötte be, mert 1934 október 12-én meghalt. 1934 januárjában viszont még megjelentette a Jogélet Szlovenszkóban című könyvét, ami nélkülözhetetlen kötet a kort tanulmányozók számára.

A Dr. Grosschmid Géza emlékezete című hiánypótló mű kassai bemutatóján Rokolya Gáborral, a kötet szerkesztőjével és a könyvhöz bemutató tanulmányt író Szarka László történésszel Ötvös Anna, a Márai-emlékház igazgatója beszélgetett, aki kutatási eredményeire hivatkozva azt az eddig nem ismert tényt is megosztotta a hallgatósággal, hogy Grosschmid Géza szenátori mandátuma váratlan visszaadásának és Miskolcra való költözésének hátterében nem is annyira politika megfontolás, hanem az állt, hogy megtudta: rákos daganata van, s abban bízott, hogy Magyarországon jobb orvosi ellátásban részesülhet.

/szaszák/