Sajnos – amint az várható volt – beigazolódni látszik, hogy a nyári szabadságolások után a koronavírussal megfertőzöttek száma nőni fog. A helyzet az, hogy Kelet-Szlovákiában szeptember 13-tól kezdődően a Covid automata besorolása szerint már három járás: Kassa, Rozsnyó és Poprád a vörös térképre került, vagyis a legjobban fertőzöttek közé. 

A közepesen fertőzött járások közé Keleten jelenleg a Bártfai-, Gölnicbányai-,Késmárki-, Kassa-vidéki, Lőcsei-, Nagymihályi-,Eperjesi-, Kisszebeni-, Szinnai-, Szobránci-, Iglói-, Felsővíközi-, Tőketerebesi – és Varannói járások tartoznak. Legkevesebb koronavírus által fertőzött beteget pedig csak a Homonnai-, Mezőlaborci és a Sztropkói járásokban regisztráltak. A zöld besorolású járások kategóriájába tehát már csak ennek a három járásnak a lakossága tartozik.

/sz/