Április 11-én, Márai Sándor születésének 119. évfordulóján szülővárosában – Kassán, az író szobránál ünnepi megemlékezést tartottak. A rossz időjárás ellenére Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzuljaközel kétszáz főnyi Márai tisztelő ember előtt mondta el ünnepi köszöntőjét, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk:

„Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Kassai Polgárok!

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat ma, április 11-én Márai Sándor szobránál, a neves író, költő, újságíró születésének napján. Márai Sándorhoz, aki írói munkássága mellett költői alkotásaival is a legmagasabb szintet képviselte a magyar és világirodalomban, a mai dátum kétszeresen is kapcsolódik, mert éppen ezen a napon, április 11-én ünnepeljük Magyarországon a költészet napját. Ebből az alkalomból évről-évre irodalmi előadóestekkel, szavalóversenyekkel, költőtalálkozókkal, irodalmi vonatkozású programokkal tisztelgünk nagy költőink előtt.

Márai Sándor Kassáról indult, s noha életének csak első szakaszában élt itt, s noha igazi világpolgár volt, mégis örökre és elválaszthatatlanul mindenekelőtt kassainak érezte magát. Ez volt a legfontosabb hely számára, ahova gondolatban, lélekben mindig is tartozott, ahova minden más helynél erősebben kötődött. Ezt számos alkalommal ki is nyilvánította. Élete során sok helyen lakott, sok országban alkotott, s úgy vált világhírűvé, hogy életművével a világirodalomban rangot szerzett szülővárosának. 

Ma is – halála után harminc évvel – azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy Márai neve, művei a Kassa iránti érdeklődést keltik fel a kultúrára fogékony emberekben. Közülük sokan őmiatta, az ő műveit olvasva kapnak kedvet ahhoz, hogy – akár a világ távoli országaiból is – felkeressék ezt a várost.

Ezért is rendkívül nagy eredmény és rendkívül nagy öröm, hogy ez év januárjában végre igazán színvonalas, Márai emlékéhez méltó kiállítással gazdagodott a város. A neves ró családjának egykori lakásában berendezett látványos és informatív tárlat mind a Kassára látogatók, mind a helyi érdeklődő polgárok számára biztosítja, hogy Márai életéről, művészetéről reális képet alkothassanak, hogy méltó körülmények között bővíthessék az íróval kapcsolatos ismereteiket.

Azt hiszem, bátran állíthatjuk, hogy Márai a legismertebb kassai a világban. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy a város mai lakói, a mai Kassai Polgárok közül is mind többen ismerjék meg az ő nevét, páratlan életművét, gazdag szellemi örökségét. Nagyon fontos, hogy rendszeresen összegyűljünk őrá emlékezve itt a Márai szobornál, de a legfontosabb, hogy olvassuk műveit annak érdekében, hogy gondolatai tovább éljenek bennünk, színesítve, gazdagítva életünket.

Köszönöm, hogy meghallgattak.“

A Márairól való mostani megemlékezés kapcsán egy helytörténeti jelentőséggel bíró eseményt is feljegyezhetünk, ugyanis először fordult elő, hogy Kassa főpolgármestere is megjelent a helyszínen. Ezt a gesztust Jaroslav Polaček, a város nemrégen megválasztott új főpolgármestere tette meg. A város kultúráért is felelős főpolgármester helyettese – Lucia Gurbáľová is elismerő szavakkal szólt Márai írói nagyságáról és köszönetet mondott mindazoknak, akik az általa létrehozott szellemi értékek terjesztésén fáradoznak. Először jött el fejet hajtani Márai szülővárosába Olaszországból Renato Mazzei és Greksa Erzsébet, akik Márai Sándor kapcsán teremtettek összekötő hidat Salerno – Róma – Budapest között. Ez a házaspár volt az, aki 2003 szeptemberében megszervezte Salerno központjában az első nagy visszhangot kiváltó Márai kiállítást, és továbbra is azon fáradozik, hogy az író és felesége minden Olaszországhoz és az ottani helyekhez, emberekhez kötődő emlékeiket feltárják. Természetesen itt volt a kassai megemlékezésen Budapestről Márai Sándor legközelebbi rokona, az unokahúga: Jáky Juditis, aki megboldogult édesapja nyomdokaiba lépve mindenben segíti az emlékőrzőket. 

A kassai emlékünnepségen Havas Judit előadóművészMárai Füves könyvéből olvasott fel néhány megszívlelendő gondolatot, a Márai Sándor nevét viselő helyi magyar gimnázium és alapiskola egyik diáklánya pedig a Kassai őrjáratból szlovák nyelven idézett egy részletet. Minekután a koszorúkat és a tisztelet virágait elhelyezték Márai Sándor szobrára, az emlékünnepség a Rovás Polgári Társulás kiállító termében Muszatics PéterMárai irodalomtörténeti jelentőségéről szóló előadásával fejeződött be, aki egyértelműnek tartja, hogy a magyar írók közül világirodalmi szintre emelkedni elsőként Márai Sándornak és Kertész Imrének sikerült.

A kassai megemlékezést a Nemzeti Kisebbségek Klubja és a Márai Sándor Emlékszoba, Kassa Város Nemzeti Kisebbségek Bizottsága, Magyarország Kassai Főkonzulátusa, a Csemadok Kassai Városi Választmánya, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, valamint a Kassai Polgári Klub szervezte. 

A zárórendezvényt viszont Péntek este a Thália Színház Márai Stúdiójában tartják, ahol Havas Judit17 órai kezdettel mutatja be az Áldozó Judit – monodráma – Márai Sándor három regénye és naplója nyomán című műsorát, majd 19 órai kezdettel Molnár István ismert költők megzenésített verseit szólaltatja meg barátaival együtt.

/szasz/