A Magyar Művészeti Akadémia első szlovákiai csoportos kiállítását Kassán nyitották meg, a Kelet-szlovákiai Múzeum Maraton tér 2. szám alatti főépületében. Ezen a tárlaton az MMA képző-, ipar-, fotó-, film- és népművészeti tagozatai 43 alkotójának 73 darab munkáját állítják ki.

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja portálunknak elmondta, hogy ez a múzeum Robert Pollák vezetésével sokat tesz a közös múlt értékeinek megőrzéséért, de ugyanígy az új művészi törekvések bemutatásáért is. Zachariaš István, a Kassa Megyei Önkormányzat alelnöke is hangsúlyozta, hogy munkájukban prioritást élvez a határon átívelő együttműködések erősítése gazdasági, kereskedelmi és kulturális téren is. Szólt arról is, hogy ezt a kiállítást eredetileg már 2013-ban, amikor Kassa Európa kulturális fővárosa volt, szerették volna megrendezni, de mivel a múzeum főépületének felújítása elhúzódott, erre csak most kerülhetett sor.
Csáji Attila festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke megnyitó beszédében kiemelte, hogy kiállításuk címéül tudatosan a nagy cseh tanító, Ján Ámos Komenský Orbis Pictus-át választották, mert ő a saját korában is vallotta, hogy csak teljes önazonossággal állíthatunk olyan tükröt a világnak, melyben leghűebben tükröződik a valóság, vagyis az, aminek a művi államhatárok sem szabhatnak gátat.

„Ezek a kultúrák egymásba fulladnak óhatatlanul. Az Orbis Pictus ennek a megtestesítője, de ezek a kiállítások is ezt kell, hogy erősítsék. Ezek a kultúrák elválaszthatatlanok egymástól. Azáltal, hogy a határok nem teljesen bomlottak el, – nagyon jól tudjuk – de bomlanak le. Fel kell használnunk minden lehetőséget, hogy ezt tovább fokozzuk és hogy ez az összefonódás megerősödjön. Ennek a jegyében jött létre ez a kiállítás. Ezért forszíroztam. Ezért csináltuk.” ‒ nyilatkozta portálunknak Csáji Attila.

A 2015. január 25-ig megtekinthető kiállítás nagyobb részét festmények és szobrok alkotják. Itt mindenekelőtt Barabás Márton OrbisPictusát emeljük ki, de igen sajátos erővel bírnak Gyulai Líviusz, Aknay János, Csáji Attila, Szemadán György, M. Novák András és Szurcsik József képei is, továbbá Farkas Ádám, valamint az akadémia kassai tagjának, Bartusz Györgynek a szobrai. Az iparművészeti tagozatból Schrammel Imre keramikusművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Fekete György belsőépítész, Bohus Zoltán üvegművész, Hager Ritta kárpitművész alkotásai emelkednek ki. A fotó- és filmművészeti tagozatból Haris László és Kunkovács László munkái kötik le a figyelmet, míg a népművészetből Vidák István nemezei. Örömünkre szolgál, hogy a kassai kiállításon a Magyar Művészeti Akadémia alapítójának és örökös tiszteletbeli elnökének, Makovecz Imrének három rajzát is bemutatják, köztük a kassai templomról készített grafikáját is.

Stefanovits Péter, a kassai kiállítás kurátora arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Művészeti Akadémiát szlovák, magyar és angol nyelven bemutató kiadványukhoz egy szintén három nyelvű katalógus is készülőben van, melyet januárban kaphatnak meg az érdeklődők.

/szák/