2019. május 16 – án Kassán szakmai továbbképzésen vehettek részt a szlovákiai magyar alsó-és középfokú képzésben oktató tanárok. A rendezvény a Debreceni Egyetem és a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola közös rendezvénye volt, ami a kassai intézményben került megrendezésre a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című projekt keretében.

A találkozót Csurkó Éva, az iskola igazgatójának köszöntője nyitotta meg, majd Prof. Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem rektori főtanácsadójának, a rendezvény egyik főszervezőjének köszöntője, majd előadása követte, melynek témája : „ A Debreceni Egyetem szerepe a határon túli magyar alsó-, és felsőfokú oktatás erősítésében” volt. Ezután Dr. Forisek Péter egyetemi docens beszélt tapasztalatairól a magyarországi tanárképzésről a bolognai felsőoktatási rendszer bevezetésétől kezdve. A frissítő kávészünet után folytatódott a szakmai konferencia. Dr. Pallai László egyetemi adjunktussal, akivel a 20. századi magyar történelem oktatásának kérdéseit lehetett megvitatni. Majd Sápiné Bényei Rita tanárképzésért felelős intényményvezetőhelyettes a magyar nyelv és irodalom tanításának- és Dr. Török Ágnes dékánhelyettes a zeneírás és a zeneolvasás tanításának témakörét boncolgatta. Végül Dr. Kondé Zoltán egyetemi adjunktus a modern iskolavezetés, a couching az iskolában, és knowledge management témakörben adott elő.

A hazai, kassai pedagógusokon kívül a szakmai továbbképzésen a bélyi, bodrogszerdahelyi, buzitai, dernői, nagykaposi, nagyszelmenci, deregnyői, tornaljai, rimaszombati, rozsnyói és szádalmási pedagógusok vettek részt.

TM