A Kassai Magyarok Fóruma a 2017-es évet a helyi  magyar nyelvhasználat kérdésének szentelte. A tavaszi hónapokban Köteles Szabolcs ötletgazda irányításával egy felmérést végeztek, amelybe 758 ember kapcsolódott be. A felmérés keretében ötleteket, javaslatokat is begyűjtöttek, majd szakértők bevonásával három vitaestet tartottak a témában – közölte a hallgatósággal Hanesz Zoltán elnök azon a találkozón, melyet szerdán este a Csemadok székházában rendeztek meg. A fórum jelentőségét minősíti az a tény is, hogy ezen Tokár Géza a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője és Tóth Tibor ügyvivő is jelen volt, és véleményezték a szlovákiai magyar valóságot. A kassai fórumon a magyar nyelvhasználati felméréssel kapcsolatosan az alábbi zárónyilatkozatot fogalmazták meg:

A magyar nyelvhasználatról általában

A Kassán és a kassai régióban élő emberek meglepően nagy érdeklődést tanúsítottak e téma iránt. A megnyilatkozásokból egyértelművé vált, hogy a magyar nyelv használatának lehetőségei napi szinten foglalkoztatja az itt élőket, mivel érzik, hogy nincs ez a kérdés megfelelően rendezve. A felmérésből kiderült, hogy Kassán érzékeny kérdés ugyan a magyar nyelv köztereken, közintézményekben és munkahelyen való használata, mégis gyakran csupán alaptalan félelmek miatt nem merünk magyarul beszélni. Érdemes ezért minden lehetőséget megragadni és szabadon használni a magyar nyelvet a lehető legszélesebb körben. Különösen fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyermekeikkel a mindennapi életben előforduló olykor kényes helyzetekről és azok megoldásairól.
A felmérésünk egyik fontos tanulsága, hogy a válaszadók alig ismerik a nyelvhasználatot szabályozó előírásokat. Ezen a téren szükség lesz további felvilágosításra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen milyenek a jogai és a lehetőségei.

A magyar nyelvhasználatról az egészségügyben

A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy az egészségügyben érint minket legérzékenyebben  a magyar nyelv használatának ellehetetlenülése. A kórházakban és rendelőintézetekben a betegségben szenvedők sokkal kiszolgáltatottabbak, hiszen gyakran az életükről van szó. Egyáltalán nem mindegy, el tudják-e pontosan magyarázni mi a panaszuk. Mivel ezen intézmények fenntartói a helyi, megyei önkormányzatok és az állam, ezt a kérdést csak a helyi, megyei, országos politika bevonásával lehet orvosolni. Ez a kérdés érinti egész Dél-Szlovákiát, ezért szeretnénk felkérni a magyar nemzetiségű választópolgárok érdekeit képviselő politikusainkat, hogy kezdjenek el egy közös gondolkodást erről a problémáról. Néhány ötlet a témában: állandó tolmács biztosítása a kórházakban, magyar (angol, német) nyelvű rendelést biztosító orvosok anyagi motiválása, a nyelvtudás feltüntetése a névtáblán. A magyar választópolgárokat pedig arra biztatjuk, hogy ennek a problémának a kezelését rendszeresen kérjék számon az általuk választott képviselőktől.

Magyar feliratok a köztereken

Kassán a köztereken nagyon kevés a magyar felirat, kevés intézményben, szolgáltatónál lehet magyarul beszélni, kevés a magyar nyelvű tájékoztatás, étlap, közérdekű figyelmeztetés. Ezen a helyzeten mi kassai magyarok közösen, együttes erővel tudunk csak változtatni. Mindenkit arra biztatunk, hogy ha étterembe megy, kérdezzen rá van-e magyar étlap, ha kereskedelemben, bankban, hivatalban, egyéb szolgáltatónál dolgozik, győzze meg a munkadóját, hogy a nyelvtudása érték, segíti az ügyintézést, növeli a hasznot.

Magyar kultúra és hírcsatornák Kassán

Kassának van magyar nyelvű színháza és több kulturális tevékenységet folytató egyesülete. A szervezetek közötti koordináció viszont esetleges, az események beharangozása nehézkes, ezért az információ gyakran késve, vagy végképp nem jut el az érdeklődőkhöz. A Kassai Magyarok Fóruma több éve támogatja, hogy www.kassaiholmi.sk honlapon és a www.amikassa.sk hírportálon legyen minden esemény közzé téve.  Ezen a területen egyrészt az egyes szervezeteknek kell egymással jobban együttműködniük, és kitalálni, hogyan lehetne még hatékonyabban eljuttatni az események hírét a közvéleményhez, másrészt az érdeklődőknek céltudatosabban kellene keresniük a számukra érdekes eseményeket. Tanácsoljuk, hogy rendszeresen figyeljék a www.kassaiholmi.sk és az www.amikassa.sk rendezvénynaptárait.

A Szlovák Rádió magyar adása a Pátria Rádió vevőkészülékkel csak részben, vagy gyenge minőségben csak közép hullámom érhető el Kassán és környékén. Ez ügyben kérünk mindenkit, aki tud tenni valamit a helyzet javításának érdekében, tegye meg. Elsősorban helyi és országos politikusokra, és a Szlovák Rádió illetékeseire gondolunk. A hallgatókat pedig arra bíztatjuk, hogy jogos igényüknek minél több fórumon adjanak hangot.

Kassai Magyarok Fóruma
Kelt, október 18-án Kassán