A Kassán működő Rovás Alkotóközösség fiatal alkotói az idén is részt vesznek a július 11-16 között megrendezésre kerülő Gombaszögi Ifjúsági Táboron, ahol a Rovás Pavilon keretein belül egy igazi, hamisítatlan művésztelepet hoznak létre. A terveiket az alábbiakban részletesen ismertetjük.

A művésztelep témája: „Hálóban”, amely témát beszélgetések formájában is kielemezzük, megvitatjuk és inspirálódva a nézetek kontrasztjai és a különböző világképek és elképzelések ködbe vesző távlataitól – műalkotások formájában leképezzük. A pavilon programjain minden táborlakó a szó szoros értelmében részt vehet, csatlakozhat a beszélgetésekhez, bekapcsolódhat a land-art projektbe és jelen lehet a napi alkotótevékenységen.

Alkotóként bekapcsolódni csak előzetes pályázat benyújtásával lehet, amely rövid önéletrajzból és a jelentkező alkotásainak fotóreprodukcióiból kell, hogy álljon. Szakmai korrekcióban bárki részesülhet, laptopon, tableten vagy akár telefonon is elhozhatja a képeit, megmutathatja a rajzfüzetét, beszélhet terveiről és álmairól.

A Rovás Pavilon programja

Betekintést engedünk az alkotói folyamatokba és az érdeklődő táborlakókat is bevonva egy land-art projektet valósíthatnak meg közösen. A tábor ideje alatt jelen lesz 10-12 alkotó, akik folyamatosan ott festenek majd és elmélkednek múltról,jelenről és próbálják elképzelni az eljövendőt. Akikkel elbeszélgethet bárki az alkotás kényszeréről, a technológiákról, akik által láthatóvá válik maga a folyamat, a műalkotás születése (a gondolattól a technika útvesztőin át az aláírásig). Egy igazi kortárs alkotóműhely munkájába, résztvevőinek művészi hitvallásába, technológiák konfrontációjába enged betekintést a Rovás Pavilonja. Képzőművészetis egyetemistákkal, fiatal pályakezdőkkel, meghívott alkotóművészekkel lehet beszélgetni, esetleg segíteni nekik, vagy szakmai korrekciót kérni tőlük saját, egyéni próbálkozásokra.

A Rovás munkájában részt vesznek:

– a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani

     Kutatóintézete

– a Budapesti Képzőművészeti Egyetem

– a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara

– az Egri Eszterházy Károly Egyetem Képzőművészeti Kara

– a Szolnoki Művésztelep

– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

– a Magyar Történelmi Íjász Társaság

– a Rovás Alkotóközösség (eNRA), művészeti vezetője és a Rovás Akadémia

igazgatója.

A megszólított alkotók individuális programja lehetőséget adhat az általuk kiválasztott érdeklődőknek a bekapcsolódásra is. A táborlakók bevonásával több LandArt kompozíciót szeretnénk létrehozni a szabad természetben, csoportokat szeretnénk kialakítani, amelyek a természetművészet kategóriájában olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek szervesen beleilleszkednek a természetbe. Amelyek tovább gondolását jelentik néhány természetes képződménynek, erezetnek, járatoknak, vízmosásoknak, köveknek, sziklák repedéseinek, lehullott ágak vonal rajzainak stb.

A gombaszögi tábor néhány napja alatt senki sem tanulhat meg festeni, de bekapcsolódhat, aki tanulni szeretne. Azoknak pedig, akik komolyan gondolják, hogy képzőművészek lesznek, rendelkezésükre állnak a Rovás nyári táborai: Debrődön július 31-től augusztus 6-ig, és ugyanott, augusztus 14. és 20. között… Ezen intenzív kurzusok keretében – napi 8-10, összesen 50 órában – el lehet sajátítani a rajz és a festészet alapjait.
A Rovás pavilon alkotótevékenysége egész nap zajlik, tematikus jellegű beszélgetésekkel minden délelőtt (“Kávézz velünk” program) és szabad diskurzussal a nap folyamán.

Tervezünk több, prezentációkkal egybekötött beszélgetést, a Budapesti Képzőművészeti Egyetem, valamint az Egri és a Pécsi Egyetem tanárai, a Szolnoki Művésztelep vezetője és a Rovás művészei közreműködésével.
Érdekesnek igérkezik: „A gyepvastól a szablyáig, lószerszámig és nyílhegyig”, valamint „A honfoglalók harcászati csúcstechnológiája: az íj és annak hajdani elkészítési módja” – ezek olyan bemutatók, amelyek fölöttébb látványosak és rengeteg információt közvetítenek. Érdekesen kapcsolódik a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete programja, amely által közösen elemezzük, hogy hogyan kapcsolódik a régi és a mai világ egymáshoz: vajon mit üzenhet az eurázsiai sztyeppe a kortárs művészetnek?

Részletes program:

Július 11., kedd: érkezés

A művésztelep alkotóműhelyének heti témája: “Hálóban”

14.00: a heti programok megbeszélése, a meghívott és delegált alkotók

találkozása és bemutatkozása, szubjektív programjainak megvitatása. A

szabad alkotótevékenység beindítása, festőállványok és helyfoglalás.

15.00 „Landart és site specific art”- beszélgetés a Rovás-pavilon interaktív

programjáról Lucza Zsigmond DLA egyetemi docenssel, a Magyar

Képzőművészeti Egyetem tanárával

Július 12.: 9.00: “Kávézz velünk” – a Rovás Alkotóműhely reggeli elmélkedő

programja, a LandArt program megvitatása, csoportok létrehozása.

Közben szabad alkotótevékenység a festészeti szekcióban.

14.00: Íjkészítő műhely: Vécsey Tamás és Nagy Ottó íjkészítő szakmai

bemutatói, mindketten a Magyar Történelmi Íjásztársaság tagjai.

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: A Rovás Egyesületről és az

Alkotóközösséghez való csatlakozás lehetőségeiről beszél Szabó Ottó

festőművész, a Rovás művészeti vezetője

Július 13., csütörtök: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “Támadás”. Közben

szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

16.00: Kerekasztal-beszélgetés: “Ábrázolás és kifejezés, kortárs

kiútkeresés”. Beszélgetés Dr. Hegyi Csaba egyetemi docenssel, a Pécsi

Egyetem Képzőművészeti Fakultásának oktatási és minőségirányítási

dékánhelyettesével, Verebes György Munkácsy-díjas festőművésszel, a

Szolnoki Művésztelep vezetőjével, a NKA képzőművészeti szekciója

elnökével, az MMA rendes tagjával, Lucza Zsigmonddal, a Magyar

Képzőművészeti Egyetem adjunktusával, az Etyeki Műhely művészeti

vezetőjével

Július 14., péntek: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “Lót futása”. Beszélgetés.

Közben szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

10.00: Kovácsműhely: „A gyepvastól a szablyáig, lószerszámig és

nyílhegyig” – beszélgetés és bemutató: Thiele Ádámmal, a Budapesti

Műegyetem tanárával, aki a Gépész Karon anyagtudományt és

gyártástechnológiát oktat; a középkori vasipar, vaskohászat és a

kovácsművesség a kutatási területe (archeometallurgia).

Őskohászat-bemutató, az érdeklődők megismerkedhetnek a magyarság

honfoglalás- és Árpád-kori vaskohászatával, hogy hogyan állították elő a

vasat elődeink. Az első napon egy kohót épít, a másodikon pedig a vasérc

kohósítása történik, majd a nap végén a kapott vasbuca (vasszivacs)

kovácsolása.

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: A Pécsi Egyetemen való továbbtanulás

lehetőségeiről és az egyetem szellemiségéről beszél Dr. Hegyi Csaba

egyetemi docens, a Pécsi Egyetem Képzőművészeti Fakultásának

oktatási és minőségirányítási dékánhelyettese, a Festészeti Tanszék

tanára

Július 15., szombat: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “mit remélsz?”. Közben

szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: Az Egri Egyetemen való továbbtanulás

lehetőségeiről és az egyetem szellemiségéről beszél Sztojka Melissza

tervezőgrafikus és Tomecz Dániel festőművész, oktatási asszisztens, az

Egri Katolikus Egyetem Média és Design Intézet művésztanárai.

Közben szabad alkotótevékenység egész nap. Festészet és landart

műhely, kovácsműhely és íjászat. Őskohászat – Thiele Ádám bemutatója,

az érdeklődők megismerkedhetnek a magyarság honfoglalás- és Árpád-

kori vaskohászatával: a vasérc kohósítása, majd a nap végén a kapott

vasbuca (vasszivacs) kovácsolása.

Július 16., vasárnap: Táborzáró beszélgetés kávé mellett