A három felvidéken született aradi vértanú közül az egyik Dessewffy Arisztid a Sáros-megyei Margonyán van eltemetve. Családi kriptájuk előtt az utóbbi években megemlékezést szervez a Csemadok kassai városi szervezete, október hatodika alkalmából.

A kivégzett aradi vértanúkat az aradi vár árkában földelték el. Dessewffy Arisztid holttestét családja később titokban felkutatta és kicsempészte a várból. A vértanú tábornok teste 1850-óta családjának margonyai birtokán nyugszik.

Köteles Szabolcs a Csemadok kassai szervezetének elnöke az idei megemlékezésen a vendégek közt üdvözölte Haraszti Attilát, Magyarország kassai főkonzulját, Jozef Kuzliakot, Margonya polgármesterét, Dessewffy Arisztid felvidéki leszármazottjait, a helyi önkormányzat képviselőit és Kónya Pétert, az Eperjesi Egyetem rektorát, aki az idei megemlékezés ünnepi szónoka volt.

Számos kassai magyar intézmény és civil szervezet tagjai is részt vettek a megemlékezésen. és elhelyezték a kripta falán levő emléktábla alá az emlékezés koszorúit.

A megemlékezés ünnepélyességéhez hozzájárult Béres Viktor és Tóth Éva a vértanúkra emlékező szavalatával, valamint az Őszirózsa énekkar rövid műsorával.

Az aradi vértanókról való megemlékezés Martin Chalúpka, evangélikus lelkész, Orémus Zoltán református esperes és Puss Sándor, jezsuita páter imájával, valamint nemzeti imádságunk eléneklésével ért véget.

A résztvevők megtekintették a Dessewffy család felújított margonyai kúriáját, ahol a polgármester fogadást adott a vendégeknek.

Havasi Péter
/fotók: Hanesz A./