Február 24-én Szepsiben, a Cvrček – Tücsök szabadidő központban zajlott a Szlovák Oktatási Minisztérium által meghirdetett verseny a „Poznaj slovenskú reč“ /Ismerd  a szlovák nyelvet / regionális fordulója. A körzeti fordulón a kassai, kassa-vidéki és a rozsnyói körzet magyar nyelvű általános iskoláinak tanulói vettek részt. A verseny két kategóriában folyt. Az első kategóriában az alsó tagozat harmadikosai és negyedikesei, a másodikban pedig a nyolcadikosok és kilencedikesek versengtek egymással. Mint hagyományosan, az I. kategóriában először a versenyzők a gyermekirodalom  kiszámolóiból és versikéiből mérettettek meg, majd szövegreprodukció, értő olvasás következett, végül  adott témakörben szövegalkotásban mérték össze tudásukat.

A II. kategóriában a szintén négy feladatban mérkőztek. A versenyzőknek itt is szöveget kellett visszamondani, aztán értő olvasás következett, majd tíz adott szóból fogalmazást kellett írniuk. A verseny legigényesebb feladata hasonlóan, akár az I. kategóriában, itt is a szövegalkotás volt.

Az 1. kategória győztesei:

1.Ripču Richárd – Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Tóth Mónika)

2.Veselovskí Alfréd – Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Tóth Mónika)

3.Vivien  Szlifková – Boldog Salkaházi Sára Egyházi  Iskolaközpont, Szepsi

( Felkészítő: Nagy Éva)

 A 2. kategória győztesei:

  1. Poláčiková Emma – Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Anderko Martin)
  2. Hubka Rebeka –  Márai Sándor MTNy Gimnázium és AI, Kassa (Felkészítő: Anderko Martin)
  3. Gyenes Ferenc – Református Alapiskola, Rozsnyó (Felkészítő: Gyenes Gabriella)

Gratulálunk minden nyertesnek,  találkozunk Kassán a kerületi fordulón!

T M.