Szórványságban élni, a magyar identitást megőrizni nagy kihívás, különösen Eperjesen, ahol az utcákon már csak ritkán csendül fel magyar szó. Ebben a környezetben működik 2011-től a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete, Szlovákia negyedik legnagyobb egyetemén, az Eperjesi Egyetemen. Mindez Kónya Péternek, az egyetem rektorának köszönhető. Kónya Péter nemcsak az egyetem rektora, de egyben Eperjes hűséges lakosa is, aki sosem hagyta el szülővárosát.

Eperjes Szlovákia egyik legnagyobb városa, ahol ma már csak szórványban él a magyarság. Az utóbbi két évtizedben a városban élő magyarok száma mindössze 150-200 főre csökkent. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora, azon magyarok egyike, akiknek gyökerei mélyen a város történetébe nyúlnak. A családjában mindigis fontos volt a magyarság, ez határozta meg az identitásukat.

Kónya Péter visszaemlékezett arra, hogy ő és apja sem járt már magyar iskolába, mivel az eperjesi magyar iskola bezárt, ennek ellenére a magyarságtudat mindig jelen volt a családban. Az identitás formálása otthon, családi körben kezdődik, ezt Kónya Péter is hangsúlyozza és praktizálja saját gyerekeinek nevelésénél.

Kónya Péter 2015 óta vezeti az Eperjesi Egyetemet, amely nyolc és félezer diákjával jelenleg Szlovákia negyedik legnagyobb egyeteme. A rektor úr szerint minden karon és minden évfolyamban tanulnak magyar diákok is. A Magyar Nyelv és Kultúra Intézete 2011-ben alakult meg azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a magyar fiataloknak anyanyelvükön, magyarul tanulni, anélkül, hogy el kellene hagyniuk a keleti régiót.

Az Intézet főként az oktatásra összpontosít, de rendszeresen szervez tudományos konferenciákat, emlékeztetve Eperjes lakosságát és az egyetemi közösséget arra, milyen fontos szerepet játszott a magyar nyelv és kultúra a város történetében.

Kónya Péter a vezetői és tudományos munka mellett aktív közéleti szerepet is vállal. Egyik ilyen eseményen Verancsics Antal, a városhoz kötődő magyar személyiség emléktábláját leplezték le, melyet  a városi közösség és az egyetem közös kezdeményezéséből hoztak létre.

Magyarország kassai főkonzulja,  dr. Hetey Ágota hangsúlyozta az Eperjesi Egyetem fontosságát a szórványban élő magyarság számára. Kónya Péter és a főkonzul asszony együttműködésének eredményeként egy helybéli gimnáziumban bevezették a magyar nyelv oktatását, ezáltal lehetőséget teremtve a szlovák diákoknak, különösen azoknak, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, hogy elsajátítsák őseik nyelvét.

A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek arra, hogy távol kelljen tanulniuk otthonuktól. Ha esetleg idegen nyelven, például angolul, szeretnének tanulni, akkor az Eperjesi Egyetem és a Miskolci Egyetem közötti együttműködés révén megvan erre a  lehetőségük.

Kónya Péter hangsúlyozza az asszimiláció veszélyét, és fontosnak tartja, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy a magyarságot meg kell őrizni, akár szórványban, akár kisebbségben, akár többségben élünk magyarként. Az Eperjesi Egyetem és Kónya Péter személyes elkötelezettsége erősíteni a városban élő magyarok identitását, ezáltal megőrizve az eperjesi társadalom egyik fontos elemét.