Nagy élmény volt vasárnap koraeste végigsétálni Kassa Fő utcáján, mert ennyi magyar szót, mint most igen régóta nem lehetett itt hallani. A legtöbben párban, de jó néhányan csoportokba társulva igyekeztek az egykori Kassai Nemzeti Színházba, a mai szlovák Állami Színházba. A nagy érdeklődésnek természetesen volt oka. A Magyar Állami Operaház művészei 1945 óta Budapestről most első ízben léptek itt közönség elé, noha Kassán a magyar  hívatásos színjátszásnak immár pontosan 200 éves hagyománya van, és a nemzeti drámánk, a Bánk bán ősbemutatóját is itt tartották 1833. február 15-én.

Hogy a Magyar Állami Operaház 2016. október 23-án végre Kassára jöhetett, ez újabb színháztörténeti esemény, ráadásul azért is, mert erre az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából került sor a kassai Thália Színház, Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a Csemadok Kassai Városi Választmánya szervezésében.

Az ünnepi gála Erkel Himnuszával kezdődött, amit a szólistákkal, az egyesített énekkarral a színültig megtelt színház közönsége felállva együtt énekelt. Ezt követően a zenekar Erkel Hunyadi Lászlójának a nyitányát játszotta, majd ugyanebből a műből a Magyar Állami Operaház nagyon kiművelt hangú fiatal tehetsége, Kriszta Kinga énekelte Gara Mária cabalettáját. A közönség vastapsát először Horváth István érdemelte ki, aki a Bánk bán legszebb dalát, a Hazám, hazám címűt  Simándi nyomdokaiba lépve hiteles átéléssel adta elő. Horváth István Kriszta Kingával Kodály Székelyfonójából A csitári hegyek alatt c. dalt a lírai tisztaság gazdagító erejével megáldva énekelte. Kodály Háry Toborzóját pedig Szegedi Csaba szilaj ereje hitelesítette. Dobi.Kiss Veronika ugyan ennek a darabnak az Örzse dalával mutatkozott be, majd Szegedi Csabával együtt a Háry Jánosból a Tiszán innen, Dunán túl című párost nem csak gyönyörű hangjukkal, hanem az előadást tiszta színészi eszközeikkel megemelni tudó képességükkel tették emlékezetessé. A kassai szabadság gála sikerének fő bázisát kétségtelenül az Operaház zenekara jelentette, akiket a rendkívüli zenei érzékkel és virtuozitással rendelkező fiatal karmester – Hámori Máté szinte elvarázsolt, magukkal ragadva a közönséget is. Már Weiner II. divertimentojának Rókatáncával felkeltette az érdeklődést, amit Bartók Magyar képeiből az Este a székelyeknéllel, majd Kodály Háry- Intermezzojával mág tovább fokozott, majd a végén Liszt II. magyar rapszódiájával a mennyekig tágított.  Ezek után – zárásként – már csak Egressy Szózata következett, amit a közönség megint felállva együtt énekelt a szólistákkal és az egyesített énekkarral. A gálaest rendezője Aczél András volt, akinek a figyelme arra is kiterjedt, hogy az énekkarukat ezúttal a kassai Csermely Kórussal kibővítette – ezzel is kellemes meglepetést okozva a közönségnek.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója videó üzenetben köszöntötte a kassai közönséget, azt a jó hírt is elárulva, hogy 2017-ben egy teljes operával újra vendégszerepelni jönnek Kassára.

A maradandó élményeket nyújtó gála után Magyarország Kassai Főkonzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából nemzeti ünnepi fogadást tartott Kassa történelmi városházán, ahol Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet  az ünnep üzeneteként azt emelte ki, hogy a kárpát-medencei népek szabadságának megőrzéséért ezután is mindent meg kell tennünk, tiszteletben tartva a nemzeti identitást, a kulturális örökséget. Hangsúlyozta, hogy a szlovák-magyar megbékélés jó úton halad, a bizalmat további kölcsönös lépésekkel kell erősíteni. Az ünnepi fogadáson mutatkozott be Magyarország Kassai Főkonzulátusának új – sorrendben immár hatodik – főkonzulja Haraszti Attila. Magyar- és szlovák nyelven elmondott bemutatkozó beszédében ígérte, hogy az elődei munkáját fogja folytatni, tehát számíthatnak arra Kassán és a főkonzulátusi körzetben, hogy a magyar kultúra és a magyar tudomány további jeles képviselőivel ismerteti meg az ittenieket és gazdasági vonalon pedig elsősorban arra kíván erőfeszítéseket tenni, hogy a határon átívelő együttműködések tovább szélesedjenek és erősödjenek.  Az ünnepi fogadáson Márai Sándornak az 56-os események kapcsán írt nagy verse a Mennyből az angyal is elhangzott. Magyarul Dudás Péter színművész, szlovákul – Kozsár Zsuzsanna fordításában – Czibula Péter színművész mondta el.    /szaszák/