Még ez év áprilisának idusán, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Komáromba tervezett XXVI. országos találkozóján szerették volna átadni Vágvölgyi Erika, a kassai Zádielska utcai óvoda óvónőjének a kiváló módszertani és nevelési eredményei elismeréseként Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díját, de a beköszöntő koronavírusos világjárvány már nem tette lehetővé a rendezvény megtartását, mint ahogy a díj átadását sem. Sajnos – mivel ugyanilyen okok miatt egy későbbi időpontban a rozsnyói pedagóguskonferencia megszervezéséről is le kellett mondaniuk – végül is úgy döntöttek, hogy a díjat postán küldik el a kitüntetettnek. Vágvölgyi Erika a napokban a kitüntetést kézhez is kapta, amihez a szerkesztőségünk nevében is gratulálunk, és az alábbiakban Hanesz Angelika méltató soraival köszöntjük:

Vágvölgyi Erika óvónőként 1977-ben kezdte meg pedagógusi pályafutását. 1979-től Magyarországon egy szombathelyi óvodában olyan tapasztalatokra tett szert, melyeket a későbbi évek folyamán Kassán is kamatoztatott.

Kassa óvárosában 1991 szeptemberétől működik a szlovák óvoda keretei között egy magyar osztály. Vágvölgyi Erika ennek az osztálynak a kialakításában és folyamatos működésében pótolhatatlan szerepet vállalt. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően a hat szlovák osztály mellett azóta is sikeresen működik a magyar osztály, melyet 2-6 éves korú gyermekek látogatnak. A 17-es létszámmal induló osztályba jelenleg 28 gyermek jár, akik nevelése komoly szakmai kihívást jelent a velük foglalkozó két óvónő számára, hiszen sok gyermek vegyesházasságból kerül ide, ezért a magyar nyelv megszerettetése is az óvónők feladatai közé tartozik.
Erika számára a mindennapi munka egyben élethivatás is, melyet kitartó szorgalommal és szeretetteljesen végez egész életében. Osztályával részt vesz az óvodásoknak szánt magyar rendezvényeken, felkészíti őket különböző fellépésekre, ének- és szavaló versenyekre, közreműködik a kassai magyar iskola beszoktató programjaiban. Közben folyamatosan képezi magát, ismerkedik új módszerekkel itthoni és magyarországi képzéseken.
A magyar osztály többéves létezése óta voltak nehezebb időszakok is, mikor pusztán Erika önfeláldozásán múlott a csoport megmaradása. Kritikus időszakokban szívesen látták volna a kassai magyar óvodában is, de Erika kitartott, hiszen távozása a magyar osztály teljes felszámolásához vezetett volna. Jelenleg már harmadik éve egy fiatal kolléganővel dolgozik együtt kiváló szakmai egyetértésben. A gyerekek és a szülők ragaszkodása a szlovák óvodában létrehozott magyar szigethez a nyugdíjas éveihez közelítő Vágvölgyi Erika érdeme.
Reméljük ez az elismerés is hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben töretlenül folytatódjon az általa létrehozott kis közösség fejlődése.
A kassai Óvópedagógiai társaság, a Zádielska utcai óvoda igazgatónője és a kassai TV tagjai egyöntetűen javasolták Vágvölgyi Erikát a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj odaítélésére.
Vágvölgyi Erika munkáját szlovák kolléganői és igazgatónője is elismerik és nagyra becsülik. Magyar és szlovák-magyar vegyes családokból érkező gyerekek szülei szeretettel és tisztelettel nyilatkoznak nevelési módszereiről és hozzáállásáról.
Rendszeresen részt vesz a kassai magyar közösség rendezvényein, aktív tagja a magyar civil szervezeteknek.
Negyedik éve az SZMPSZ kassai TV Óvodapedagógusok Alapszervezetének elnöke, megbízható munkájára és társadalmi szerepvállalására mindig számíthatunk.
Az SZMPSZ rendezvényeinek rendszeres látogatója, több szakmai képzésen vett részt.
Fiatalos és konstruktív hozzáállása a feladatokhoz, kedves és szerény modora, környezetében szeretetet és nyugalmat árasztó természete nem árulná el, hogy az elmúlt évben volt 60 éves.